Clip chủ tiệm nhôm kể phút ném cọc tiền, cứu con khỏi kẻ cướp

Ông Định lấy một cọc tiền ném về phía tên cướp. Khi hắn dùng chân khều lại, phát hiện sơ hở, chủ tiệm nhôm kính lao đến giật dao.