CLIP: Chỉ 3% số người tìm ra đáp án đúng 16/16 câu

16 câu đố thử tài tinh mắt của bạn khiến nhiều người phải 'chào thua'. Chỉ 3% số người có trả lời chính xác 16/16 câu.

- Video 16 câu đố thử tài tinh mắt. Nguồn: Tran Nguyen Thai.

Ảnh: Cắt từ video.

Ngọc Mai (Theo Tran Nguyen Thai)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/clip-chi-3-so-nguoi-tim-ra-dap-an-dung-16-16-cau/2019112 1010149604