Clip: Châm lửa đốt vợ con man rợ, người gốc Việt ở Anh lĩnh 22 năm tù

Ông Duc Bac Vuong bị kết án âm mưu giết vợ con bằng cách châm lửa đốt tiệm nail của gia đình và lĩnh 22 năm tù.

Nguồn: VnExpress