Clip bộ phim 'Giấc mơ hạnh phúc'

Trong phân cảnh của bộ phim, cô diễn viên đã đọc số điện thoại trùng với số của một chàng trai khiến chàng trai này phải nhận hàng cuộc điện mỗi ngày".