Clinton, Trump ăn miếng trả miếng trong tranh luận cuối cùng

Cuộc tranh luận cuối cùng tập trung vào các chính sách vĩ mô hơn hai lần trước, dù vậy Hillary Clinton và Donald Trump vẫn không bỏ qua các cơ hội để công kích lẫn nhau

Đông Phong - Khương Nha