Clinton kêu gọi ủng hộ Obama tranh cử Tổng Thống Mỹ.

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Thứ 5 vừa qua, thượng nghị sĩ Hilary Clinton đã viết thư cho những người ủng hộ mình, kêu gọi họ bầu cho Barack Obama, nhằm góp phần giúp ông vào được nhà Trắng sau 8 năm đảng Cộng Hòa nắm quyền.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/44773/default.aspx