CLB Lê Quý Đôn - Nơi gặp gỡ của những trí thức người Việt tại Ba Lan

Sau 7 năm hoạt động, Câu lạc bộ đã trở thành nơi tập hợp những trí thức người Việt Nam tại Ba Lan cùng nhau hướng về quê hương, đất nước.

CLB Lê Quý Đôn - Nơi gặp gỡ của những trí thức người Việt tại Ba Lan - Ảnh 1

Hội trí thức Việt kiều tại Ba Lan được thành lập vào tháng 12/2009 với tên gọi CLB Lê Quý Đôn. Kể từ khi ra đời, CLB Lê Quý Đôn đã tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xã hội, khoa học và văn hóa nghệ thuật.

Trong lĩnh vực khoa học, CLB thường xuyên tổ chức các diễn đàn trao đổi thông tin khoa học - kỹ thuật giữa các thành viên, hỗ trợ thế hệ trẻ người Việt trong nghiên cứu khoa học, định hướng giáo dục cho cộng đồng.

Trong lĩnh vực xã hội, CLB đã tổ chức các hội thảo tìm hiểu về Hoàng Sa - Trường Sa, hội thảo về biển Đông hay hội thảo Lê Quý Đôn - Hà Nội để giúp cộng đồng người Việt tại Ba Lan nhận thức đầy đủ về Việt Nam, về chủ quyền đất nước. Câu lạc bộ đã đưa ra nhiều đề xuất quan trọng thúc đẩy phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan.

Trải qua 3 nhiệm kỳ, CLB Lê Quý Đôn hiện có hơn 50 thành viên là những trí thức Việt kiều đang sinh sống tại Ba Lan, trong đó có 4 Giáo sư, Tiến sĩ khoa học được Tổng thống Ba Lan trao quyết định chức danh Giáo sư quốc gia là: GS Nguyễn Ngọc Thành, GS Mai Xuân Lý, GS Trần Vĩnh Hùng, GS Nguyễn Trần Chí. Điều đó cho thấy chất lượng của CLB Lê Quý Đôn đang ngày càng được nâng cao, góp phần hơn nữa vào sự phát triển chung của cộng đồng người Việt tại Ba Lan, cũng như của Việt Nam.