CKTG: Phố Wall thêm một ngày trong sắc đỏ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chứng khoán Mỹ phiên giao dịch đầu tuần tiếp tục duy trì sắc đỏ ở cả ba chỉ số chính do cổ phiếu khối tài chính và năng lượng sụt giảm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=82771