CKTG hồi hộp chờ kế hoạch kích thích kinh tế của Mỹ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong phiên giao dịch 10.2, các chỉ số lớn ở Châu Âu đều mất điểm. Chỉ số FTSE 100 của Anh tụt 56,02 điểm (1,3%).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=127674