CKTG: Châu Á rực đỏ vì lo lạm phát

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chứng khoán châu Á thêm một ngày không có điểm tựa bởi tin tức về lạm phát đang lan tỏa sức nóng tới các thị trường chứng khoán và cũng vì sức nóng đó dẫn đến sắc màu rực đỏ ở các thị trường.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=67181