CityPhone: Dịch vụ mới - Khuyến mãi lớn- giảm cước nhiều

    Gốc

    XHTTOnline: 17/9/2007, mạng điện thoại công nghệ xanh - Cityphone chính thức ra mắt bộ thuê bao trả trước CityKit. Mệnh giá gói dịch vụ CityKit là 45.000 đồng/bộ, bao gồm 01 thẻ Pim và 30.000 đồng trong tài khoản....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=112&subjectID=12784