Citigroup có kế hoạch bán 17% cổ phần tại Cty thẻ tín dụng Redecard

Tập đoàn dịch vụ tài chính khổng lồ của Mỹ Citigroup Inc. vừa thông báo kế hoạch bán 17% cổ phần trong công ty thẻ tín dụng Redecard của Braxin.