CIO 2008: Tôn vinh sự sáng tạo

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Nội dung hội thảo thường niên CIO 2008 diễn ra sáng 17/9/2008 tập trung quanh chủ đề về sự thay đổi của các CIO để đáp ứng được các nhu cầu của tương lai.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11455&t=pcolarticle