Cinemax 17/11: 15 Minutes

Nếu muốn kế hoạch đen tối của mình thành công, bọn chúng phải ra tay trừ khử viên cảnh sát tài năng này. Thế là một âm mưu thâm độc và các pha hành động mạo hiểm bắt đầu…

Cinemax 17/11: 15 Minutes

Giờ

Tên phim

0h00 The Campaign
1h25 American Pie Presents The Naked Mile
3h00 Riddick
5h00 Munster, Go Home!
6h40 Enemy At The Gates
8h45 Dangerous Ground
10h25 Band Of Brothers S1 01: Currahee
11h35 Band Of Brothers S1 02: Day Of Days
12h30 Hollow Man II
14h00 15 Minutes
16h00 The Night Of The Following Day
17h50 Extreme Measures
18h15 The Village
22h00 Ice Soldiers
23h35 Deadfall (2012)
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình