CII thu lãi 382 tỷ đồng từ bán con, lợi nhuận quý III cao gấp 4 lần

Sau giao dịch trong quý III vừa qua, CII đã không còn nắm giữ tỷ lệ chi phối tại Cầu đường CII (LGC). Lãi chênh lệch từ hoạt động tài chính này đã chính thức được ghi vào lợi nhuận.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (mã CII - HoSE) vừa thông báo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh hợp nhất quý III/2016 với lợi nhuận tăng trưởng đột biến.

Lợi nhuận sau thuế (LNST) của công ty mẹ hợp nhất đạt 600 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ. Trong đó, 382 tỷ đồng lợi nhuận có được từ việc thoái một phần vốn đầu tư vào Công ty CII B&R (LGC). CII cho biết trước đây theo hướng dẫn của Thông tư số 202/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, công ty đã được hạch toán trực tiếp vào LNST chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất. Việc thoái thêm một phần vốn trong quý này đã làm giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại Cầu đường CII xuống dưới 50%. CII không nắm quyền kiểm soát nên sẽ kết chuyển lợi nhuận sang Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất.

Nếu không tính phần lợi nhuận này thì lợi nhuận sau của công ty mẹ hợp nhất đạt được trong quý 3/2016 là 218 tỷ đồng, tăng 42,48% so với cùng kỳ năm ngoái.

CII thu lãi 382 tỷ đồng từ bán con, lợi nhuận quý III cao gấp 4 lần - Ảnh 1

>> Chi tiết BCTC quý III- CII