CII (mẹ) lãi 229 tỷ đồng quý III, gấp 2,3 lần cùng kỳ

Nhận cổ tức và lợi nhuận được chia từ các công ty con cùng việc hoán đổi trái phiếu đã phát hành cho Metro Pacific Tollways Corporation là nguyên nhân chính giúp lợi nhuận công ty mẹ CII tăng trưởng mạnh.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã CII - HoSE) vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2016 của công ty mẹ với lợi nhuận tăng gấp 2,29 lần cùng kỳ. Đây là một trong những bản báo cáo tài chính sớm nhất trong mùa Báo cáo tài chính quý III này.

Doanh thu hoạt động kinh doanh của công ty mẹ CII đạt 103,7 tỷ đồng, trong đó, toàn bộ đến từ thu phí các dự án BOT.Tỷ suất lợi nhuận gộp của của CII trong quý III giảm từ 34,6% xuống 29,3%.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận quý này của công ty mẹ CII tăng lại đến từ hoạt động tài chính. Theo giải trình từ CII, các công ty con, công ty liên kết của CII tiến hành chi trả cổ tức và chia lợi nhuận cho CII, từ đó làm tăng lọi nhuận của công ty mẹ.

Ngoài ra, trong kỳ, CII đã hoàn thành việc hoán đổi 582,7 tỷ đồng trái phiếu, đã phát hành cho Metro Pacific Tollways Corporation thành 29.373.612 cổ phiếu LGC vào ngày 15/09/2016, thu về lợi nhuận đáng kể cho công ty.

Lợi nhuận sau thuế quý 03/2016 đạt 229,1 tỷ đồng, gấp 2,28 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm 2016 đạt 660,2 tỷ đồng, tăng 42,2% so với 9 tháng năm 2015.

Cùng với việc giúp CII tăng lợi nhuận, hoán đổi 582,7 tỷ đồng trái phiếu, đã phát hành cho Metro Pacific Tollways Corporation thành cổ phiếu LGC đồng thời giảm đáng kể nợ vay của doanh nghiệp này. Tính đến cuối quý II, số dư nợ vay của CII giảm từ 5.512 tỷ đồng xuống 4.325 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 254 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 2.236 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ giảm về gần 60%, trong khi tỷ lệ này hồi đầu năm là 70%.

Tổng tài sản của công ty mẹ CII đến cuối quý II năm 2016 đạt 7.233 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ giảm 63,5% so với đầu năm, còn 149 tỷ đồng do dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm. Ngoài ra, công ty mẹ CII còn chi nhiều cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác, trả nợ gốc,...

Phần lớn tài sản của CII là đầu tư tài chính vào công ty con, công ty liên kết,... (3.687 tỷ đồng). Sau khi chuyển nhượng một phần vốn tại Cầu đường CII (LGC), doanh nghiệp này vẫn là công ty con của CII với giá trị phần vốn góp là 994 tỷ đồng.

>> BCTC riêng quý III - CII