CII được UBCKNN chấp thuận tỷ lệ sở hữu NĐTNN ở mức 70%

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII - HOSE) thông báo công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) về chấp thuận tăng room nhà đầu tư nước ngoài.

CII được UBCKNN chấp thuận tỷ lệ sở hữu NĐTNN ở mức 70% - Ảnh 1

Theo đó, ngày 13/10/2016, CII đã nhận được công văn của UBCKNN về việc chấp thuận cho CII thay đổi tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại CII ở mức 70%.

Mới đây, CII đã công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2016 của công ty mẹ với lợi nhuận tăng gấp 2,29 lần cùng kỳ. Đây là một trong những bản báo cáo tài chính sớm nhất trong mùa Báo cáo tài chính quý III này. Doanh thu hoạt động kinh doanh của công ty mẹ CII đạt 103,7 tỷ đồng, trong đó, toàn bộ đến từ thu phí các dự án BOT. Tỷ suất lợi nhuận gộp của của CII trong quý III giảm từ 34,6% xuống 29,3%.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2016 đạt 229,1 tỷ đồng, gấp 2,28 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm 2016 đạt 660,2 tỷ đồng, tăng 42,2% so với 9 tháng năm 2015.