CII: Deutsche Bank đã bán ròng hơn 2.2 triệu cp

(Vietstock) - Deutsche Bank Ag London, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HOSE: CII) đã bán ròng hơn 2.2 triệu cp CII.

Cụ thể, từ ngày 06/12/2010 đến 28/01/2011, Deutsche Bank Ag London đăng ký bán 2.5 triệu cp và mua 1 triệu cp CII nhưng do thị trường biến động nên chỉ bán được 2,330,680 cp và mua 111,060 cp. Sau giao dịch, Deutsche Bank Ag London giảm số lượng nắm giữ xuống còn 2,533,525 cp, chiếm 3.37%.