CIEM: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt 6,9% năm nay

Báo cáo 'Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022: Cải cách và phát triển bền vững' của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) dự báo 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 ở mức 6,7% theo kịch bản 1, và 6,9% trong kịch bản 2.

Sáng 15/7, với sự hỗ trợ của Chương trình Ôxtrâylia Hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo “Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022: Cải cách và phát triển bền vững”.

Theo nhóm nghiên cứu, triển vọng kinh tế Việt Nam trong nửa cuối năm 2022 có thể chịu ảnh hưởng của một số yếu tố như: khả năng kiểm soát sự lây lan của các biến thể COVID-19 và các dịch bệnh mới; tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; duy trì ổn định kinh tế vĩ mô vẫn là nền tảng quan trọng, để giúp ổn định tâm lý thị trường và “neo” kỳ vọng lạm phát; khả năng đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu, gắn với tận dụng cơ hội từ các FTA và xử lý các rủi ro gắn với đối đầu thương mại - công nghệ giữa các siêu cường, xu hướng giảm giá của các đồng tiền ở khu vực so với USD,…; khả năng tạo thêm cơ hội và kỹ năng cho lao động nữ, qua đó giúp tận dụng tiềm năng từ nhóm lao động này, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.

 (Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Báo cáo đưa ra 2 kịch bản cập nhật dự báo kinh tế Việt Nam 2022. Theo Kịch bản 1, tình hình dịch bệnh ở thế giới và Việt Nam nhìn chung được kiểm soát, các nước duy trì xu hướng tạo thuận lợi cho đi lại của người dân. GDP của thế giới tăng 2,9% trong năm 2022. Mức giá của Mỹ tăng tới 7,682%. Giá hàng nông sản xuất khẩu tăng 17,7%. Giá dầu thô thế giới tăng 42,0%. Về phía Việt Nam, tỷ giá VND/USD của ngân hàng thương mại tăng 2,5%. Tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 8,5%. Tín dụng tăng 14,0%. Giá nhập khẩu hàng hóa tăng 8,5%.

Dân số tăng 1,07%, và số lao động có việc làm tăng 6,1% so với năm 2021. Lượng dầu thô xuất khẩu giả thiết tăng 10,7% so với năm 2021. Tỷ giá hữu hiệu thực giả thiết giảm 1,5%. Trên cán cân thanh toán, chuyển giao của Chính phủ và khu vực tư nhân (ròng) đều giảm 5%. Vốn thực hiện của khu vực FDI (bao gồm cả phía nước ngoài và phía Việt Nam) tăng 8,9%. Giải ngân đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước ở mức 460,8 nghìn tỷ đồng.

Trong kịch bản 1, tăng trưởng kinh tế năm 2022 có thể đạt mức 6,7%, xuất khẩu cả năm dự báo tăng 15,8%, thặng dư thương mại dự báo tương ứng ở mức 1,2 tỷ USD, lạm phát bình quân năm 2022 dự báo ở mức 4,0%.

Kịch bản 2 giữ nguyên hầu hết các giả thiết như trong kịch bản 1, chỉ điều chỉnh: GDP của thế giới tăng 3,6%; tổng phương tiện thanh toán tăng 10,5%; tín dụng tăng 15%; giá nhập khẩu hàng hóa tăng 5%; tỷ giá VNĐ/USD của ngân hàng thương mại tăng 2,0%; tỷ giá hữu hiệu thực giả thiết giảm 0,8%; giải ngân đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước ở mức 542,16 nghìn tỷ đồng; và đẩy mạnh tạo thuận lợi hóa cho các mô hình kinh tế mới (kinh tế số, kinh tế tuần hoàn…).

Trong kịch bản 2, tăng trưởng kinh tế năm 2022 có thể đạt mức 6,9%, xuất khẩu cả năm dự báo tăng 16,3%, thặng dư thương mại dự báo ở mức 2,5 tỷ USD, lạm phát bình quân ở mức 3,7%.

TS. Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng CIEM cho rằng, nội dung ổn định kinh tế vĩ mô khó có thể tách rời với cải cách thể chế kinh tế. Chúng ta đã bàn nhiều về lạm phát trong những tháng vừa qua. Tuy nhiên, bài học trong ứng xử với lạm phát và hệ lụy của khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2008-2009 đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị: chỉ thực hiện các biện pháp điều hành tổng cầu – tức là nới lỏng hay thắt chặt tài khóa-tiền tệ - thì khó có thể phát huy bền vững đối với ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế.

Huyền Châu

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/ciem-tang-truong-kinh-te-viet-nam-co-the-dat-69-nam-nay-d31237.html