CIA đã hủy 12 cuốn băng tra tấn

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Tuy thông tin về việc CIA hủy 92 băng ghi lại các cuộc hỏi cung nghi phạm khủng bố được đưa ra từ đầu tuần, nhưng thông tin về 12 cuốn băng đề cập tới việc "nâng cao kỹ thuật thẩm vấn" vừa được tiết lộ vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2009/3/109991.cand