Chuyện về người giải mã bức điện mật của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Người lính già của Trường Sơn năm xưa rót nước mời khách. Những cơn ho sặc sụa kéo dài đang hành hạ ông. Thi thoảng, ông lại hướng đôi mắt nhìn vào cõi hư vô

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=150275