Chuyện về hai bức thư

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Năm 2000 ở Trung Quốc có một sự kiện gây chấn động dư­ luận. Một nông dân tên là Lý X­ương Bình, Bí thư­ Đảng ủy h­ương trấn Chu Hà, huyện Giám Lợi, tỉnh Hồ Bắc đã viết thư­ lên Thủ t­ướng Chu Dung Cơ tố cáo tệ c­ường hào nhũng nhiễu của quan chức địa phương...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=62255