Chuyện thưởng Tết cho giáo viên

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Nếu công ty này, ngân hàng nọ, tiền thưởng Tết tính hàng triệu đồng thì với giáo viên đó chỉ là... giấc mơ.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/2/2/224999.tno