Chuyển thuốc lá lậu về bến xe rồi “xé lẻ” tiêu thụ

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Các chủ hàng thường vận chuyển thuốc lá lậu về Bến xe Hà Đông rồi xé lẻ hàng cho các xe ô tô tỏa đi giao cho các địa chỉ hẹn trước.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/12/105332.cand