Chuyện thầy cô

- Ngày 20.11, Ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin chúc mừng bác. Nhân thể mời bác ra quán, cùng vui…

Chuyện thầy cô - Ảnh 1

- Stop! Tớ có cả trăm thầy cô để chúc mừng, nhưng cũng có nhiều trăm “học trò” mời tớ cụng ly. Chỉ cụng đã thấy run tay. Tuổi tiểu đường, mỡ máu, tiền liệt tuyến cần phải biết sức mình. Ngày này nên hướng về các thầy cô bám trường vùng sâu, vùng xa, vùng cao, đặc biệt là các thầy cô hợp đồng. Có chuyện gì thuộc lĩnh vực tinh giản biên chế là y như rằng các thầy cô hợp đồng lo nhất. Thời buổi này làm ăn đều căn cứ vào hợp đồng, ai vi phạm hợp đồng là sẽ bị xử lý theo pháp luật. Còn thầy cô hợp đồng là chuyện khác.

- Đúng thế, nhưng giáo viên hợp đồng lại có ý nghĩa ngược lại. Mà chẳng cứ giáo viên, nhân viên, cán bộ hợp đồng rớt đài trước, chẳng ai dám ho he vì là dân… hợp đồng, đâu phải dân biên chế.

- Cả nước có 1,3 triệu thầy cô và cán bộ quản lý giáo dục. So với cán bộ viên chức, công nhân, nông dân chỉ là con số ít.

- Nhưng các thầy cô lâu năm sẽ sống khỏe re đến lúc lĩnh sổ hưu. Chỉ anh chị nào hợp đồng tạm tuyển mới lo.

- Như thế là không công bằng với ngành giáo dục. Có câu “Vì hạnh phúc trăm năm trồng người”. Trên thế giới con người là vốn quý nhất. Làm thầy giáo còn quan trọng hơn nhiều nghề nhưng rõ ràng là chưa có tỉ phú giáo dục, chỉ có những thầy cô được tôn vinh vào ngày 20.11. Còn các thầy cô vùng cao, cắm bản thì rõ ràng là nghèo hơn cả học sinh.

LÝ SINH SỰ