Chuyến thăm Mỹ và Nhật Bản của Tổng thống Hàn Quốc: Khó có đoạn kết hoàn hảo

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Li Miêng Pắc đang thực hiện chuyến thăm chính thức Mỹ trong các ngày từ 15 đến 19-4 và Nhật Bản trong hai ngày 20 và 21-4 tới.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/165129