Chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới Quảng Trị 1973

Cách đây hơn 40 năm, từ 12 đến 17/9/1973, lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã đến thăm Quảng Trị, trở thành vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam.

Chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới Quảng Trị 1973 - Ảnh 1

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro và ông Trân Nam Trung, Phó Chủ tịch đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTDTGP miền Nam Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại cuộc mít tinh của nhân dân Quảng Trị chào mừng đoàn đại biểu Cuba do đồng chí Fidel Castro dẫn đầu tới thăm vùng giải phóng.

Chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới Quảng Trị 1973 - Ảnh 2

Thủ tướng Fidel Castro gặp gỡ các chiến sĩ trong đoàn Khe Sanh Quân giải phóng Trị Thiên- Huế.

Chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới Quảng Trị 1973 - Ảnh 3

Đồng chí Fidel Castro với đại diện Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh Quảng Trị và cán bộ, chiến sĩ Quân Giải phóng Trị Thiên - Huế.

Chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới Quảng Trị 1973 - Ảnh 4

Đồng chí Fidel Castro thăm thị trấn Đông Hà bị chiến tranh phá hủy đang được xây dựng lại.

Chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới Quảng Trị 1973 - Ảnh 5

Đồng chí Fidel Castro và Thủ tướng Phạm Văn Đồng với các anh hùng quân giải phóng miền Nam tại Quảng Trị.

Chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới Quảng Trị 1973 - Ảnh 6

Đồng chí Fidel Castro và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại cuộc mít tinh của nhân dân Quảng Trị chào mừng Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cuba.

Chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới Quảng Trị 1973 - Ảnh 7

Thủ tướng Fidel Castro thăm thị trấn Đông Hà bị chiến tranh phá hủy, đang được xây dựng lại.

Chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới Quảng Trị 1973 - Ảnh 8

Thủ tướng Fidel Castro thăm căn cứ Tân Lâm và Dốc Miếu trên vành đai Mắc Na-ma-ra.

Chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới Quảng Trị 1973 - Ảnh 9

Thủ tướng Fidel Castro và nữ anh hùng Quân giải phóng miền Nam Việt Nam Tạ Thị Kiều thăm một căn cứ trong vùng giải phóng Quảng Trị.

Chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới Quảng Trị 1973 - Ảnh 10

Thủ tướng Fidel Castro cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng và các chiến sĩ đoàn Khe Sanh, Quân giải phóng Trị Thiên- Huế.

Chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới Quảng Trị 1973 - Ảnh 11

Thủ tướng Fidel Castro và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại cuộc mít tinh của nhân dân Quảng Trị chào mừng đoàn đại biểu Cuba.

Chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới Quảng Trị 1973 - Ảnh 12

Thủ tướng Fidel Castro phất cao Lá cờ Bách chiến, Bách thắng lấp lánh Huân chương của đoàn Khe Sanh, Quân giải phóng Trị Thiên- Huế.