Chuyện rừng U Minh Thượng (kỳ 2)!

    Gốc

    (SVVN) Trước khi đến U Minh Thượng, một anh bạn biết nhiều về vùng đất này cảnh báo, mùa mưa không phải là mùa làm ăn của dân “ăn ong”.

    Nguồn Nông Nghiệp: http://www.hoahoctro.vn/TIN247/16485.hht