Chuyện ở “Phố Đông Sài Gòn” -phần 2

Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Còn lắm nỗi lo! (TNO) Việc thông xe cầu Thủ Thiêm đã thực sự đánh thức một vùng đất xưa nay được xem là ốc đảo, với việc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm nổi lên như một đô thị tiềm năng. Đó là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, đằng sau những niềm vui trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn đòi hỏi các cấp chính quyền phải quan tâm giải quyết triệt để và thỏa đáng. Trong đó nổi lên nhất vẫn là các vấn đề về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, dân sinh… Xem video clip