Chuyện ở Làng sinh đôi

Làng sinh đôi có hơn 2.393 hộ dân, với gần 100 cặp song sinh. Riêng khu vực ấp Hưng Hiệp, với 535 hộ dân đã có gần 60 cặp song sinh. Hơn 5 năm về trước, làng sinh đôi gần như đã gây nên "cơn địa chấn" về truyền thông khi nhiều cơ quan thông tấn liên tục "xua quân" xuống làng cốt sao tìm được lý giải về hiện tượng sinh đôi đột biến ở nơi này.