Chuyển nhượng: Adebayor sắp về Milan

Những ngày này, người ta không chỉ dõi theo nhịp lăn của trái bóng EURO 2008 mà những chuyển động trên thị trường chuyển nhượng cũng đang thu hút sự quan tâm đáng kể.