Chuyện những người đàn bà sau song sắt

Tại Trại giam số 5, trong số hơn 1.000 nữ phạm nhân có khá nhiều nhân vật ít nhiều có tiếng tăm. Một số phạm tội kinh tế là những người nắm giữ các chức vụ quan trọng, quyền sinh quyền sát khi còn ngoài xã hội. Hoặc là những nhân vật nổi tiếng trong giới giang hồ. Hiện nay thì còn hoa hậu Tây Bắc Nguyễn Thị Hoa và nhiều phạm nhân nổi tiếng khác, trong số đó có Lã Thị Kim Oanh...