Chuyện người bắt dơi

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Ông lão Trung là người nổi tiếng về bắt dơi ở Yên Thành, Nghệ An. Theo chân ông cũng có nhiều chuyện thú vị.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126249&sub=127&top=39