Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện 2 dự án

Tại kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024 - đợt 2.Vũ Nguyệt – Nhật Quang

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/video/xem-video/chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-de-thuc-hien-2-du-an-15553.html