Chuyện ít biết về Nam Em: Từng là người duy nhất khu vực phía Nam trúng tuyển ngành học này, còn vinh dự được lên website của trường

Nam Em từng vượt qua rất nhiều người để đỗ vào ngôi trường này.

Theo Phụ nữ mới

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/chuyen-it-biet-ve-nam-em-tung-la-nguoi-duy-nhat-khu-vuc-phia-nam-trung-tuyen-nganh-hoc-nay-con-vinh-du-duoc-len-website-cua-truong/20240228033853069