Chuyển hướng

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSCT) Phố Wall chao đảo đẩy nền kinh tế thế giới lâm vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc, toàn diện. Cho tới thời điểm này chưa ai dám nói ý tưởng toàn cầu hóa thật sự phá sản nhưng thách thức thì đã quá rõ ràng.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_de_hom_nay/20081230.85897/copy_of_20081230.58655/20090219.58070.html