Chuyển hướng ODA: đã đến lúc nhìn xa hơn! - (06/12)

(Toquoc)- “Việt Nam đang trong quá trình chuyển tiếp bước vào ngưỡng cửa nước thu nhập trung bình với nhu cầu phát triển rất lớn, ngoài nguồn ODA thông thường, chúng tôi mong các nhà tài trợ sẽ mở ra những kênh ODA mới dành cho Việt Nam”