Chuyển giao Vườn quốc gia Bến En cho tỉnh Thanh Hóa - (06/12)

(Toquoc) – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Bến En thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho UBND tỉnh Thanh Hóa trực tiếp quản lý.