Chuyển giao quyền lực tại Mỹ: 5 điều cần biết

Ngày 10.11, tổng thống đắc cử Donald Trump và tổng thống đương nhiệm Barack Obama lần đầu tiên gặp gỡ và bàn về vấn đề chuyển giao quyền lực chính phủ. Cùng Thanh Niên điểm qua 5 điều cần biết về chuyển giao quyền lực tại Mỹ.