Chuyển giao hai trạm thu phí trên quốc lộ 5

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Bộ GT-VT vừa có quyết định chuyển giao nguyên trạng hai trạm thu phí trên quốc lộ 5 tại Km 18+150 và Km 82+788 cho Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/195079