Chuyển giao 8 đơn vị đường thủy nội địa về SCIC

Ngày 7/11, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức lễ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 8 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Chuyển giao 8 đơn vị đường thủy nội địa về SCIC - Ảnh 1

Theo đó, 8 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, 7,11 ,12 ,13, 14, 15 được chuyển giao về SCIC.

Đây là các đơn vị thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã hoàn thành cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ đầu năm 2015.

Theo ông Hoàng Nguyên Học - Phó Tổng Giám đốc SCIC, sau khi tiếp nhận SCIC sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý doanh nghiệp, quản lý vốn nhà nước cũng như nâng cao giá trị doanh nghiệp của các đơn vị.

Mặc dù, số vốn của 8 đơn vị chuyển giao hôm nay không lớn nhưng nó có ý nghĩa rất lớn trong việc thể hiện quyết tâm của Bộ GTVT, SCIC và 8 công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa trong thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tái cấu trúc doanh nghiệp.