Chuyện gia đình thời internet

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Một bà ngoại ở West Yorkshire (Anh) đã rao bán trên mạng eBay chỗ ngồi tốt nhất trước tivi để tránh một cuộc cãi vã trong gia đình. Theo Ananova, bà Bev Stewart đã chán ngấy những cuộc tranh cãi, xích mích, hờn giận kéo dài nhiều năm xung quanh cái chỗ ngồi ngay trước tivi, có bàn để ly nước và chiếc "rờ-mốt".

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200850/20081213233950.aspx