Chuyện gì xảy ra khi cho kẽm nóng vào ly nước?

Bạn từng cho kẽm nóng vào ly nước chưa? Thí nghiệm thú vị này khiến bạn không còn tin vào mắt mình.

Video: Thí nghiệm cho viên kẽm nóng vào ly nước:

Nguồn video: YouTube.

Theo Đời sống Pháp luật