Chuyển động thị trường

TP - DN chưa niêm yết cũng phải công bố thông tin: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 52 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, từ 1-6, các công ty đại chúng quy mô lớn chưa niêm yết cũng buộc phải công bố thông tin như với công ty niêm yết. Cụ thể, các thông tin công bố định kỳ là báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm có kiểm toán. Các thông tin bất thường như bị tổn thất tài sản có giá trị 10% vốn chủ sở hữu trở lên, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT liên quan đến việc tăng, giảm vốn điều lệ… và các thông tin theo yêu cầu khác.

Cân bằng cán cân thương mại năm 2020: Ngày 10-4, ông Phan Văn Chinh, Vụ trưởng Vụ xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, chiến lược xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa thời kỳ 2011-2020 của Việt Nam đặt ra mục tiêu đến năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng gấp 3 lần năm 2010, bình quân đầu người đạt trên 2.000 USD và cân bằng cán cân thương mại. Đồng thời đặt mục tiêu giảm dần thâm hụt thương mại, kiểm soát nhập siêu khoảng 10% kim ngạch xuất khẩu vào năm 2015 và tiến tới cân bằng cán cân thương mại vào năm 2020.