CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 12-9-2018

GIAO THÔNG TOÀN CẢNH:- KHÍ THẢI TỪ GIAO THÔNG GÂY Ô NHIỄM NẶNG, đang là yêu cầu cấp bách đặt ra cho quá trình cải thiện môi trường không khí tại TP. HCMTIN NỔI BẬT:- BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG QUẢNG TRỊ PHÁ CHUYÊN ÁN MA TÚY LỚN- DI DỜI KHẨN CẤP NGƯỜI DÂN RA KHỎI VÙNG SẠT LỞ TẠI AN GIANG