Chuyển đổi xanh là yếu tố 'sống còn', giúp doanh nghiệp vươn ra quốc tế

Theo PGS. TS Nguyễn Đình Thọ, Viện chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, với nền kinh tế định hướng về xuất khẩu như Việt Nam, việc chuyển đổi xanh của các doanh nghiệp được xem là xu thế tất yếu, yếu tố sống còn; đồng thời còn giúp doanh nghiệp đặt nền móng phát triển bền vững trong tương lai và vươn ra thị trường quốc tế.

Minh Thảo

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/chuyen-doi-xanh-la-yeu-to-song-con-giup-doanh-nghiep-vuon-ra-quoc-te/