Chuyển đổi vị trí công tác 1.362 cán bộ, công chức, viên chức

(SGGP).– Ngày 12-2, nguồn tin từ Ban Nội chính Thành ủy TPHCM cho biết, từ năm 2013 đến nay đã có 51 cơ quan, đơn vị thuộc bộ máy chính quyền các cấp thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của 1.362 cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27-10-2007 của Chính phủ về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

Trong đó, chủ yếu là ngành công an với 273 chiến sĩ. Lĩnh vực chuyển đổi vị trí công tác chủ yếu là kế toán, thủ quỹ, tư pháp, thanh tra xây dựng, địa chính, nhà đất, thủ kho, quản lý thị trường, công an khu vực…

Theo Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, hiện còn nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức trong bộ máy cơ quan hành chính nhà nước tại TPHCM chưa thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, hoặc thực hiện nhưng còn hình thức. Nhiều nơi chuyển đổi vị trí công tác sai đối tượng, hoặc lợi dụng chủ trương này để trù dập, loại bỏ những người tích cực đấu tranh, phát hiện tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị của mình.

HOÀI NAM