Chuyển đổi sử dụng xăng sinh học E5 tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã bố trí và thanh toán kinh phí sử dụng xăng sinh học E5 của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước của TP Hà Nội. Đây là một động thái khuyến khích sử dụng xăng sinh học.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã có đủ nguồn cung và cửa hàng kinh doanh xăng dầu phân phối, cung cấp xăng sinh học E5 nghiêm túc thực hiện việc sử dụng xăng sinh học E5 cho các phương tiện vận tải đường bộ của cơ quan, đơn vị.

Đối với các cơ quan, đơn vị trên các địa bàn chưa đủ nguồn cung và cửa hàng kinh doanh xăng dầu phân phối, cung cấp xăng sinh học E5 và các trường hợp đi công tác ngoài địa bàn Hà Nội không thuận tiện cho việc thực hiện mua xăng sinh học E5, lãnh đạo UBND TP đề nghị chủ động theo dõi, cập nhật danh sách các cửa hàng, địa bàn đã có đủ nguồn cung và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu phân phối, cung cấp xăng sinh học E5 trên website của Sở Công Thương để thực hiện chuyển đổi từ sử dụng xăng khoáng sang sử dụng xăng sinh học E5 cho các phương tiện vận tải đường bộ của cơ quan, đơn vị theo quy định.

Sở Công Thương có trách nhiệm cập nhật, thông báo danh sách các cửa hàng kinh doanh xăng dầu phân phối, cung cấp xăng sinh học E5.

N.Y