Chuyển đổi số trong khởi nghiệp

Hiện nay, chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu khách quan đang diễn ra, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Trong hoạt động khởi nghiệp, chuyển đổi số càng có vai trò quan trọng, tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình hoạt động kinh doanh nhằm gia tăng hiệu quả vận hành, nâng cao trải nghiệm, tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Doanh nghiệp tham gia tập huấn về nội dung chuyển đổi số tại Vườn ươm Doanh nghiệp tỉnh.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Vũ An, Giám đốc Vườn ươm Doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp, Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) cho biết: trong hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực của Trường ĐHTV, bên cạnh các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thì hoạt động chuyển đổi số rất được Trường quan tâm. Điều này phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện chuyển đổi số, được các sở, ngành tỉnh quan tâm.

Trường ĐHTV thực hiện ươm tạo, nâng cao năng lực cho khối doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, hàng tháng Vườn ươm Doanh nghiệp tổ chức chương trình huấn luyện doanh nghiệp, trong đó có nội dung chuyên về chuyển đổi số. Ngoài ra, các chương trình, nội dung tập huấn quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự, tài chính, chiến lược… đều có lồng ghép chuyển đổi số, vận dụng những tiện ích của công nghệ, các phần mềm sẵn có nhằm thực hiện tốt việc quản lý, phân công nhiệm vụ… giúp công việc trôi chảy hơn.

Đặc biệt, trong chương trình ươm tạo của Vườn ươm Doanh nghiệp có chương trình học viện khởi nghiệp, gắn chuyển đổi số với nội dung đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Riêng hoạt động của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp gắn với hoạt động của sinh viên, Trường có chương trình ươm mầm ý tưởng cho sinh viên. Trong nội dung hướng dẫn cũng có chủ đề về chuyển đổi số trong sinh viên giúp các em làm quen với các công cụ chuyển đổi số và ứng dụng vào công việc, học tập, tạo thuận lợi để sau này làm việc hoặc khởi nghiệp đạt hiệu quả.

Ngoài ra, Vườn ươm Doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hội thảo, nói chuyện chuyên đề liên quan đến chuyển đổi số như: hội thảo quản trị nhân sự trong thời đại 4.0 chủ đề: “Tư duy đổi mới sáng tạo và ứng dụng chuyển đổi số”. Qua đó, giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, công cụ quản trị nhân sự mang tính thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự trong khởi nghiệp, giúp doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Vũ An chia sẻ thêm: xác định vai trò quan trọng của chuyển đổi số, trong các chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, Vườn ươm doanh nghiệp lồng ghép vào khoảng 20% nội dung chuyển đổi số. Ngoài ra, nhiều chủ đề khác trong hoạt động đào tạo của Trường đều gắn với chuyển đổi số và sinh viên rất nhanh nhạy trong tiếp cận công nghệ nên thuận lợi trong triển khai các hoạt động chuyển đổi số.

Năm 2024, Trường ĐHTV sẽ phối hợp với các doanh nghiệp phát triển dự án đào tạo chuyên sâu cho sinh viên về kỹ năng số, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận và ứng dụng các kỹ năng trên môi trường số giúp việc học tập, làm việc, khởi nghiệp thuận lợi hơn. Trong đó có các kỹ năng giao tiếp trên mạng xã hội, kỹ năng làm việc từ xa, kỹ năng tìm kiếm và ứng dụng các phần mềm, công cụ mới giúp sinh viên, doanh nghiệp, hợp tác xã có thể cập nhật kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số.

Sinh viên Phan Nguyễn Hoàng Hân, lớp Đại học Công nghệ thông tin chia sẻ: chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong học tập và cuộc sống nên em và các bạn đều rất quan tâm vấn đề chuyển đổi số và tiếp cận công nghệ số phục vụ học tập. Hơn nữa, học hỏi thêm các phần mềm, công cụ chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho công việc sau này.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/chuyen-doi-so/chuyen-doi-so-trong-khoi-nghiep-35143.html