Chuyển đổi số đồng thời chuyển đổi xanh: Lối ra nào cho DN nhỏ và vừa?

Ông Bùi Văn Trịnh Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam, đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp về kiểm toán và tư vấn cho doanh nghiệp, nhận định về những lối ra cho doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số đồng thời chuyển đổi xanh.

Nguồn PLO: https://plo.vn/chuyen-doi-so-dong-thoi-chuyen-doi-xanh-loi-ra-nao-cho-dn-nho-va-vua-post796326.html